DÂY THUN-CHUN NỊT

thông tin liên hệ
Hotline

0974 60 62 60 - 0333 06 49 29

Dây Chun Khoanh các loại

Dây thun khoanh trắng sữa
Dây thun khoanh trắng sữa
Dây thun khoanh vòng lớn
Dây thun khoanh vòng lớn
Vòng chun buộc ổi
Vòng chun buộc ổi
Dây thun khoanh
Dây thun khoanh
Dây thun trắng sữa
Dây thun trắng sữa
Dây thun xe
Dây thun xe
Dây chun xuất khẩu
Dây chun xuất khẩu
Thun khoanh Xuất Khẩu
Thun khoanh Xuất Khẩu

BĂNG KEO CÁC LOẠI

Băng keo OPP
Băng keo OPP
Băng keo văn phòng phẩm
Băng keo văn phòng phẩm
Băng keo
Băng keo
Băng keo
Băng keo

GĂNG TAY CAO SU

Găng tay cao su
Găng tay cao su
Găng tay cao su
Găng tay cao su
Găng tay công nghiệp
Găng tay công nghiệp

Túi xốp, túi nilon

Túi xốp, túi nilon
Túi xốp, túi nilon
Túi xốp, túi nilon
Túi xốp, túi nilon